Kom en maak je team hechter!

Team-Out


Wil jij ook een hecht en sterk team dat op de werkvloer zonder wrevel samenwerkt? 

VZW Are to Run werkte reeds vele eventbureaus en we werden elke keer enthousiast onthaald. Het is steeds ons doel om voor iedereen een topdag te creëren. Ook voor mensen die niets met honden hebben. Ook zij worden meegenomen door Stefans unieke en fantastische visie op het geslacht Canis. Het draait dus zeker niet alleen rond honden. Deze zijn slechts de spil van het verhaal.

"Hij daagt elke groep uit om grenzen te verleggen en groei te stimuleren. Wat een topdag!"

 

We merken tevens dat bij een groot meerzijdig event onze honden voor heel wat spektakel zorgen. Alleen al door het enthousiasme van de honden is ieders dag op de perfecte manier gestart. Zo kunnen we bij bedrijfsevenementen voor de meest positieve "vibe" zorgen. 

De sledehondensport is op topniveau te vergelijken met het bedrijfsleven. De musher of sledehondenmenner is meer dan alleen de baas van het span. Hij moet zich gedragen als een manager van een ingewikkeld systeem en hij zoekt de verbinding tussen alle individuen. Er moet zich een hecht team vormen waarin iedereen zijn specifieke taak serieus neemt en vol enthousiasme aan zijn job werkt. De grenzen van het mentale en het fysieke kunnen worden regelmatig opgezocht en hier mag de intrinsieke motivatie niet onder lijden. Als manager is het zaak om objectief te observeren, steeds oplossingsgericht te denken en positief georiënteerd te blijven. Stefan Goris heeft na meer dan een decennia van doorzetten en reflecteren, de wereldtitel van het sledehondenrennen gehaald. Hij geeft nu teambuildings om mensen op een spannende manier in verbinding te brengen met zichzelf en met elkaar. Honden ruiken, zien en nemen mensen dan ook veel zintuiglijker waar, dan wij dat kunnen doen. Het begint dus allemaal met wie jij echt bent.

 

 

We zoeken samen naar de balans tussen onze rollen van bedrijfsleider, partner en ouder!

 

Opties: Buiten dat ze allemaal toegankelijk zijn voor iedereen, zijn ze grensverleggend en uniek. Hieronder sommen we nog enkele kernwaarden op. 

TEAMBUILDING KERNWAARDEN
Appetizer / Meet & Greet Optimisme, Pragmatisch, Speels
Sledemannen en -vrouwen Management, Energie, Motivatie
Dog versus Man Samenwerking, Efficiëntie, Explosief
Pijlbreken en vuurlopen Dapper, Stoer, Instinct & Krachtig
Mini-expeditie Pragmatisch, Inzicht, Lef, Puur
Bijlgooien Viking Style Focus, Fun, Techniek
Datastepping en Mind games Samenwerking, Denken, Enthousiasme
Building Bridges Verbindend, Communicerend, Elkaar Helpen

Wij maken jouw team hechter!